9-10-2023: Het kabinet Rutte 4 heeft een plan ingediend om de salderingsregeling af te bouwen. Voor dit kabinet zijn er ook al twee kabinetten geweest die geprobeerd hebben om de salderingsregeling af te bouwen of af te schaffen.

1-6-2023: De BBB heeft de Eerste Kamerverkiezingen gewonnen. De BBB is voorstander (samen met onder andere GroenLinks en de PvdA) om de salderingsregeling te behouden. Mocht het plan van kabinet Rutte 4 worden doorgevoerd, dan moet het wel worden aangenomen in de Eerste Kamer. De verwachting is dan ook dat de salderingsregeling in ieder geval de komende 4 jaar zal blijven bestaan.

Op 22-11-2023 zijn er opnieuw Tweede Kamerverkiezingen, en tijdens deze verkiezingen zal de salderingsregeling ook weer aan bod komen. De vraag is welke partijen dit willen behouden en welke partijen de salderingsregeling willen afbouwen of afschaffen. In ieder geval weten wij dat vanuit Europa de salderingsregeling wordt gestimuleerd. De salderingsregeling is dan ook een van de redenen waarom Nederland een mooie inhaalslag heeft gemaakt als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen.