De salderingsregeling, ook wel bekend als de saldering of het salderen van elektriciteit, is een beleidsmaatregel die in veel landen wordt toegepast om de stimulatie van zonne-energie en andere vormen van hernieuwbare energieopwekking te bevorderen. De regeling heeft betrekking op huishoudens en bedrijven die zelf elektriciteit opwekken, meestal met behulp van zonnepanelen, windturbines of andere duurzame energiebronnen.

Hoe de salderingsregeling werkt, kan variëren afhankelijk van de specifieke wetgeving in een land of regio, maar over het algemeen werkt het als volgt:

  1. Zelfopgewekte elektriciteit: Huishoudens of bedrijven die zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen hebben geïnstalleerd, wekken elektriciteit op voor hun eigen gebruik. Deze elektriciteit wordt doorgaans direct gebruikt om de energiebehoeften van het pand te voorzien.
  2. Terug levering aan het elektriciteitsnet: Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er op een bepaald moment wordt verbruikt, kan het overschot aan elektriciteit worden terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.
  3. Saldering van elektriciteitsverbruik: De salderingsregeling houdt in dat de terug geleverde elektriciteit wordt afgetrokken van het totale elektriciteitsverbruik van de gebruiker. Met andere woorden, de opgewekte elektriciteit wordt “gesaldeerd” met het verbruik, wat betekent dat de gebruiker alleen betaalt voor het netto verbruik. Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan verbruikt over een bepaalde periode, kan dit resulteren in een lage of zelfs geen elektriciteitsrekening.
  4. Compensatie: In sommige gevallen kan de overschot aan elektriciteit die aan het net wordt geleverd, worden gecompenseerd in de vorm van krediet of vergoeding op de elektriciteitsrekening van de gebruiker.

De salderingsregeling moedigt investeringen in hernieuwbare energiebronnen aan door gebruikers financiële voordelen te bieden voor het opwekken van hun eigen elektriciteit en het verminderen van hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het heeft bijgedragen aan de groei van zonne-energie-installaties en andere vormen van duurzame energie in veel delen van de wereld. Het is echter belangrijk op te merken dat de specifieke details van de regeling per locatie kunnen variëren, en het is raadzaam om de lokale regelgeving en beleidsmaatregelen te raadplegen voor de meest actuele informatie.