Klimaatverandering speelt een steeds grotere rol in de wereld, en wij bij SinneSysteem zijn van mening dat er hieraan nog te weinig wordt gedaan.

Nederland voldoet momenteel nog niet aan de strengere energiedoelen die zijn vastgesteld in Europa, zo blijkt uit de recente Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De Raad van State benadrukt in de klimaatbeoordeling dat de overgang van beleid naar daadwerkelijke uitvoering nog niet voldoende is. Er zijn diverse knelpunten, zoals een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en schaarste van bepaalde materialen, die eerder ook al in het rapport van vorig jaar werden geïdentificeerd.

Met betrekking tot het doel om het energieverbruik te verminderen, moet de Nederlandse regering volgens het PBL nog verdere stappen zetten. Dit is mede het gevolg van de verscherpte doelstellingen als gevolg van de energiecrisis na de Russische invasie in Oekraïne. Toch wijzen onderzoekers erop dat eerder genomen maatregelen positieve resultaten hebben opgeleverd. Het energieverbruik van Nederlandse huishoudens is bijvoorbeeld verminderd, gedeeltelijk als gevolg van de gestegen gasprijzen. Het blijft echter lastig te voorspellen hoe het gasverbruik zich zal ontwikkelen vanwege schommelingen in gasprijzen en weersomstandigheden.

Wat positief opvalt, is de voortgang met betrekking tot het uitfaseren van woningen met lage energielabels, de installatie van hybride warmtepompen en besparingen in de industrie, aldus Jaco Stremler van het Planbureau voor de Leefomgeving. Desondanks is er meer actie nodig om aan de strengere doelen te voldoen.

Op het gebied van hernieuwbare energie doet Nederland het “best goed”, aldus Stremler. Het kabinet heeft belangrijke stappen gezet om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten, onder andere door zonne-energie op daken, de bouw van windmolens en het gebruik van biobrandstoffen. De Nederlandse doelen worden echter sneller aangescherpt dan de voortgang die het kabinet heeft geboekt. Hoewel het nieuwe Nederlandse doel voor hernieuwbare energie nog niet volledig is vastgesteld, zal dit waarschijnlijk 38 procent van het totale energieverbruik bedragen. Met de huidige plannen van het kabinet wordt naar verwachting tussen de 32 en 42 procent gehaald, een stijging van 4 tot 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Het rapport concludeert dat dit doel dus haalbaar is.

Vind u duurzaamheid belangrijk en wilt u graag uw steentje bijdragen aan een beter milieu? Vul dan het contactformulier in via onderstaande link:
CONTACT

Wilt u meer lezen met betrekking tot dit nieuwsbericht en het originele artikel lezen? klik dan op onderstaande link:
‘Nederland nog niet op koers voor aangescherpte energiedoelen’

Hou deze pagina in de gaten om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws als het gaat om het klimaat.

Bronvermelding: NOS Nieuws