Een belangrijke vraag die mensen hebben bij het overwegen van zonnepanelen, is hoe ze hun besparing kunnen berekenen. Het begrijpen van de financiële impact van zonnepanelen is essentieel om weloverwogen beslissingen te nemen over investeringen in hernieuwbare energie.

Het berekenen van je besparingen met zonnepanelen kan wat complex zijn, maar hier zijn de stappen om een ruwe schatting te maken:

1)Bepaal het vermogen van je zonnepanelensysteem:

Het vermogen van zonnepanelen wordt meestal uitgedrukt in kilowatt (kW) of megawatt (MW). Het is belangrijk om te weten hoeveel vermogen je zonnepanelen hebben.

2) Bepaal je gemiddelde dagelijkse zonuren:

De hoeveelheid zonlicht die je locatie ontvangt, is van invloed op de opwekking van zonne-energie. Je kunt deze informatie meestal vinden bij lokale meteorologische diensten of op websites die zonuren per regio weergeven.

3) Bereken je jaarlijkse zonne-energieopwekking:

Gebruik de volgende formule om een ruwe schatting te maken van je jaarlijkse opwekking van zonne-energie:

Jaarlijkse opwekking (kWh) = Vermogen van zonnepanelen (kW) x Gemiddelde dagelijkse zonuren x 365 dagen

Bijvoorbeeld, als je zonnepanelen een vermogen hebben van 5 kW en je gemiddeld 4 uur zonlicht per dag ontvangt, dan zou je jaarlijkse opwekking zijn:

Jaarlijkse opwekking = 5 kW x 4 uur x 365 dagen = 7,300 kWh per jaar

4) Bereken je elektriciteitsverbruik:

Bekijk je elektriciteitsrekeningen om te bepalen hoeveel elektriciteit je in een jaar verbruikt.

5) Bereken je besparing:

Om je besparing te berekenen, vermenigvuldig je de jaarlijkse opwekking van zonne-energie met de prijs die je anders zou betalen voor elektriciteit van je energieleverancier. De formule is als volgt:

Besparing = Jaarlijkse opwekking (kWh) x Prijs van elektriciteit per kWh

Stel dat de prijs van elektriciteit 0,40 euro per kWh is, dan zou je besparing zijn:

Besparing = 7,300 kWh x €0,40 = €2,920 per jaar

Dit is een eenvoudige berekening en houdt geen rekening met factoren zoals de stijging van de elektriciteitsprijzen, de levensduur van de zonnepanelen, eventuele subsidies of belastingvoordelen, en onderhoudskosten. Als je een nauwkeurigere schatting wilt, is het raadzaam om contact op te nemen met één van onze professionele zonnepaneeladviseurs via onderstaande link:
‘CONTACT’

Bereken besparing op zonnepanelen

Via bovenstaande foto hebben we de gegevens opgesomd die nodig zijn om een goede besparing te berekenen op zonnepanelen. Hiervoor hebben we het aantal zonnepanelen nodig. Het wattpiek (WP) vermogen per paneel. Het vermogen van een zonnepaneel kunt u terugvinden op de pagina van het desbetreffende zonnepaneel of in de datasheet. Hieronder hebben wij als voorbeeld de link vermeld naar ons DAS Solar 425WP Glas Glas zonnepaneel:
‘link naar DAS Solar 425WP Glas Glas zonnepaneel’

Om de terugverdientijd te berekenen, is het cruciaal om te weten wat de initiële kosten zijn voor de aanschaf van een zonnepanelen set. Het is ook van belang om op de hoogte te zijn van de kilowattuurprijs (KWH), aangezien deze prijs kan worden aangepast met een inflatiecorrectie. Het is vermeldenswaardig dat in de winter van 2022 de prijzen aanzienlijk zijn gestegen sinds september. Een andere variabele om rekening mee te houden, is de degradatie per paneel, wat ook te vinden is in de datasheet van het paneel. Bijvoorbeeld, Glas-Glas zonnepanelen vertonen minder degradatie dan glas-folie zonnepanelen.

Rendement op zonnepanelen

Om het rendement te berekenen, vermenigvuldigt u het aantal zonnepanelen met het watt piek (WP) vermogen per paneel. Bijvoorbeeld, 9 zonnepanelen van 430WP = een totaal vermogen van 3870WP voor de hele installatie. Houd er rekening mee dat zonnepanelen ook verlies kunnen ervaren als gevolg van hun oriëntatie en hellingshoek ten opzichte van het zuiden.

Grafiek besparing op zonnepanelen

In de bovenstaande grafiek hebben we inzichtelijk gemaakt wanneer de investering in zonnepanelen zichzelf terugverdient. Bovendien kunnen we de totale besparingen berekenen voor bijvoorbeeld een periode van 25 of 30 jaar.