InstallQ is een onafhankelijke stichting met als voornaamste doel het waarborgen van veilige en hoogwaardige installaties. Dit bereiken we door middel van diverse kwaliteitsregelingen, waarmee we toezicht houden op de installaties die dagelijks in Nederland worden gebruikt. Wij als SinneSysteem stellen kwaliteit boven alles en vinden het daarom van cruciaal belang om met InstallQ gecertificeerde zonnepanelen installateurs te werken.

Om ons doel te verwezenlijken, ontwikkelen en beheren we een breed scala aan kwaliteitsregelingen voor de gehele installatiesector. We erkennen installatiebedrijven en verstrekken informatie over certificering. Daarnaast accrediteren we examens, opleidingen en bijscholing op het gebied van installatietechniek. ‘Klik hier’ om de website van InstallQ te bezoeken voor meer informatie.

Breed draagvlak

Brede steun in de sector InstallQ is de meest vooraanstaande organisatie voor kwaliteitsborging in de installatiesector. Onze onafhankelijke status geniet brede steun in de markt, zowel bij installatiebedrijven, opdrachtgevers als bij de overheid. De overheid heeft InstallQ aangewezen als beheerder van enkele verplichte certificeringsregelingen, wat betekent dat onze certificaten rechtsgeldig zijn.

Ons logo bewijst kennis en kunde

Ons logo staat voor expertise Het InstallQ-logo staat garant voor kennis en vaardigheid. Wij controleren installatiebedrijven en adviseurs op specifieke vakbekwaamheidseisen in hun vakgebied. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens geldende normen en voorschriften, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die relevant zijn voor hun vakgebied.

Eén loket

Eén centraal contactpunt InstallQ fungeert als het centrale aanspreekpunt voor erkenning, certificering en accreditatie. Wij verzorgen zowel erkenning als accreditatie en verstrekken informatie over certificering en certificerende instanties. Bovendien ontwikkelen en beheren we kwaliteitsregelingen voor vrijwel alle vakgebieden binnen de installatie- en elektrotechniek, van water- en elektrische installaties tot bodemenergiesystemen en gasverbrandingsinstallaties. Met InstallQ heeft u één aanspreekpunt voor al uw behoeften.

Wij als SinneSysteem werken alleen samen met gecertificeerde zonnepanelenmonteurs. Bij elke installatie zal in ieder geval één gecertificeerde InstallQ zonnepanelenmonteur aanwezig zijn. Voor meer informatie over ons kunt u op onderstaande link klikken:

‘Over ons’

 

InstallQ