Een zonnepaneel, ook wel een fotovoltaïsch (PV) paneel genoemd, werkt door zonlicht om te zetten in elektriciteit. Dit proces is gebaseerd op het fotovoltaïsche effect, dat optreedt in zonnecellen. Hier is een basisuitleg van hoe een zonnepaneel werkt:

  1. Fotovoltaïsche cellen: Een zonnepaneel bestaat uit meerdere fotovoltaïsche cellen, meestal gemaakt van silicium. Deze cellen hebben speciale eigenschappen die hen in staat stellen zonlicht om te zetten in elektriciteit.
  2. Absorptie van zonlicht: Wanneer zonlicht op het oppervlak van de zonnepanelen valt, worden fotonen (lichtdeeltjes) geabsorbeerd door de halfgeleidermaterialen in de fotovoltaïsche cellen.
  3. Generatie van elektronen: De geabsorbeerde fotonen geven hun energie door aan de elektronen in de halfgeleidermaterialen, waardoor de elektronen geactiveerd worden en zich verplaatsen. Dit creëert een stroom van elektronen die door de cellen stroomt.
  4. Generatie van gelijkstroom: Als gevolg van de beweging van de geactiveerde elektronen ontstaat er een gelijkstroom (DC) elektrische stroom in de zonnecellen. Deze gelijkstroom is echter meestal niet geschikt voor het direct voeden van huishoudelijke apparaten.
  5. Omzetting naar wisselstroom: Een omvormer, meestal in de buurt van de zonnepanelen, zet de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom (AC). De omvormer zorgt ervoor dat de elektriciteit compatibel is met uw huishoudelijke elektrische apparaten.
  6. Elektriciteitsgebruik of netto-terugvoeding: De opgewekte wisselstroom kan worden gebruikt om uw huishoudelijke elektrische apparaten van stroom te voorzien. Als uw zonnepanelen meer elektriciteit genereren dan u op dat moment verbruikt, kan het overschot worden terug gevoed naar het elektriciteitsnet. U kunt vaak een vergoeding krijgen voor de overtollige elektriciteit die u aan het net levert.

Dit is de basiswerking van een zonnepaneel. Zonnepanelen zijn ontworpen om duurzame, schone energie op te wekken en dragen bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsopwekking. Ze zijn een belangrijk onderdeel van hernieuwbare energieoplossingen en worden steeds vaker gebruikt om huizen, bedrijven en instellingen van stroom te voorzien.